uittilbeveiliging-1
Læs mere om
10 minutter givet godt ud

Projektbeskyttelse

Hvordan undgår du ekstra omkostninger og forsinkelser i dit projekt som følge af tyveri eller hærværk? På denne side finder du svarene på ofte stillede spørgsmål om midlertidig sikring af byggeri og forebyggelse af tyveri og hærværk.

I samarbejde med
104x104_Jackie Anker
Jackie Anker

Sælger

104x104_Jonathan Skov-Larsen
Jonathan Skov-Larsen

Sælger

Rotationslåge Heras Mobilhegn

Hvilke muligheder har du for at holde uvedkommende ude fra din byggeplads og regulere trafikken optimalt? Aftal en aftale med vores rådgivere og få at vide, hvordan du kan udnytte adgangskontrol optimalt på din byggeplads.

 

Kontakt os
Kapitler 1

Hvorfor er sikring af byggepladsen nødvendig?

Alle byggepladser er forskellige, har forskellige risici og kræver derfor forskellig sikkerhed. Hvordan kan du sikre, at din midlertidige byggeplads er optimalt sikret og undgå forsinkelser og ekstra omkostninger?

104x104_Jonathan Skov-Larsen
Jonathan Skov-Larsen

Sælger

Tyveri og hærværk på byggepladsen medfører ikke kun mange ekstra omkostninger, de medfører også forsinkelser, hvilket kan betyde, at projektet leveres senere end planlagt. Hver eneste af disse følgevirkninger kan forhindres med passende sikkerhed på byggepladsen. 

Hvordan undgår du ekstra omkostninger og forsinkelser i dit projekt som følge af tyveri eller hærværk? På denne side finder du svarene på ofte stillede spørgsmål om midlertidig sikring af byggeri og forebyggelse af tyveri og hærværk.

C011000_M500_avec_concertina
Kapitler 2

Hvordan sikrer jeg en midlertidig byggeplads?

Hver byggeplads er unik og kræver derfor tilpassede sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsrisici afhænger ikke kun af byggeprojektets type, men også af byggepladsen, antallet af personer, der har adgang til byggepladsen, og sikkerhedsniveauet for dem, der befinder sig der. Det er vigtigt at identificere de svage punkter og beskytte dem effektivt.

104x104_Jackie Anker
Jackie Anker

Sælger

Snippit Villan

Hvordan forebygger jeg tyveri og hærværk på byggepladsen?

Forebyggelse af tyveri og hærværk er en kombination af treforskellige faktorer: mennesker, proces og teknologi. 

Der er mange af tekniske værktøjer til rådighed, der kan hjælpedig med at øge din sikkerhed. Men hvis entreprenører og underleverandørerikke bakker op, og anvendelsen af sikkerhedsteknikker ikke er lagt fast i enarbejdsproces, så vil sikkerhedsforanstaltningerne have lilleeffekt. Derfor er det vigtigt, at du griber det rigtigt an på alleområder.

Snippit Stop sign

Hvordan skaber jeg opbakning om sikkerheden hos entreprenørene?

Entreprenører og underleverandører vil kun aktivt engagere sig isikkerhed, når de forstår, hvilken værdi der har for dem selv. 

Giv klar information om, at projektforsinkelser på grund aftyveri eller hærværk er en ulempe for alle. Desuden kan du involvere dem iovervejelserne over, hvordan sikkerheden bedst kan implementeres. 

På denne måde opnår du ikke kun at udnytte alles erfaring ogekspertise, du får også folk engageret i sikkerheden på din byggeplads.

Snippit Hammer

Hvordan skaber jeg de rette arbejdsprocesser for sikringen af byggepladsen?

Tekniske hjælpemidler kan kun være med til at øge sikkerheden pådin byggeplads, når de bliver anvendt på den rette måde. Det sker regelmæssigt,at et dyrt kamerasystem ikke bliver aktiveret ved slutningen af arbejdsdagen,eller at et hegn ikke er installeret korrekt, så sikkerheden ikke er optimal.

Derfor er det nødvendigt, at der er nogen til stede påbyggepladsen, der har sikkerhed som en del af hans eller hendes arbejdsproces.En person, der går en runde om morgenen for at se, om alt stadig er i orden,som regelmæssigt kontrollerer, om hegnene stadig er på plads, om sensorernestadig fungerer rigtigt, og som ved slutningen af arbejdsdagen sikrer, at allesikkerhedssystemer er indstillet rigtigt.

Snippit Camera

Hvilke tekniske værktøjer er med til at øge sikkerheden?

Der er en lang række værktøjer til rådighed, som du kan brugetil at øge sikkerheden på din byggeplads. 

Sikkerhed på byggepladsen kan opdeles i tre forskelligekategorier: sikring, afskrækkelse og adgangskontrol. Nedenfor forklarer vi trinfor trin, hvordan du opnår den bedste sikkerhed for din byggeplads ved hjælp afdisse kategorier.

Kapitler 3

Mobil sikring af byggepladsen

Med de rigtige sikkerhedsforanstaltninger kan du effektivt holde uønskede personer ude. Hver fase af byggeprojektet ser anderledes ud og kræver derfor en anden sikring af byggepladsen. 

104x104_Jonathan Skov-Larsen
Jonathan Skov-Larsen

Sælger

Hvor installationen af et hegn er vigtig i grundfasen, kræver den afsluttende fase, på grund af de dyre materialer, der anvendes i denne fase, strengere sikkerhedsforanstaltninger, såsom sensorer med eller uden sikkerhedskameraer.

Når du skal afgøre hvor mange sikkerhedsforanstaltninger, du skal bruge, kan du stille dig selv nogle spørgsmål: medfører byggepladsen yderligere sikkerhedsrisici? Har mange mennesker adgang til min byggeplads? Bliver der arbejdet med kostbare produkter? 

Hvis du kan svare ja på de fleste af disse spørgsmål, kan følgende værktøjer hjælpe dig med at øge sikkerheden på din byggeplads:

 

Sætte et hegn op omkring byggepladsen

Med en indhegning afgrænser du byggepladsen og sikrer, at uvedkommende personer ikke har adgang til stedet. Placeringen af mobilhegn er nødvendig for alle typer byggeprojekter og danner det grundlag, du har brug for, til at tilføje andre sikkerhedsforanstaltninger. 

Specielle anti-climb mobilhegn hjælper dig med effektivt at øge sikkerheden på din byggeplads og holde uønskede personer ude. Anti-climb hegnet har ekstra små masker, der gør det umuligt at klatre i mobilhegnet.

 

Mekanisk tilbehør til ekstra sikring

Ved at bruge mekanisk tilbehør kan du styrke hegnet og øge sikkerheden. Gør dit hegn til et sammenhængende hegn ved hjælp af højsikkerhedsklammermed en lås, der kun kan åbnes med en speciel skruenøgle. Derfor behøver den ansvarlig ikke kontrollere hegnet dagligt, men kun at overvåge nøgleoverførslen. 

En Anti-løft sørger for, at mobilhegnet ikke kan løftes af fødderne, og med en låsebøjle sørger du for, atmobilhegnet også er helt lukket udenfor arbejdstiden. På den måde bidrager dit hegn virkelig til sikring af din byggeplads.

 

En sikret adgang

Et godt hegn, skal holde uønskede personer ude. Men de rette personer skal dog have adgang til byggepladsen. 

En sikker adgang for personer opnår du med en rotationslåge eller adgangslåge, hvor rotationslågen giver den bedste sikkerhed. En rotationslåge kan du nemlig udstyre med en elektromekanisk lås. Kun, når en person har tilladelse, kan vedkommende bruge rotationslågen. 

Til regulering af køretøjer kan du anvende en svingport eller skydeport . Du kan nemt og sikkert kontrollere adgangen med for eksempel en håndholdt sender eller GSM-styring. En infrarød sensor kan derefter sikre, at porten lukkes automatisk, så snart indkørslen er fri.

 

Sikring af byggeplads med sensorer og sikkerhedskameraer

Vil du blive advaret, når uønskede personer kommer ind på din byggeplads uden for arbejdstiden? Med sensorer og sikkerhedskameraer registreres og rapporteres uautoriseret adgang med det samme. 

Du kan også når som helst logge ind og se overvågningsbillederne direkte. Dette giver dig mulighed for hurtigt at gribe ind og begrænse skaden. Du sender også en klar besked til tyve og vandaler: Du tager sikkerheden på din byggeplads meget alvorligt.

Rådgivning om en smart opsætning af en byggeplads?

Spørg vores fagmand
Kapitler 4

Afskrækkelse som sikkerhed

Med de rigtige metoder skal du afskrække uønskede besøgende fra at forsøge at komme ind.

104x104_Jackie Anker
Jackie Anker

Sælger

Sikringen af byggepladsen er vigtigt, hvis du vil forhindre uønskede personer i at få adgang til terrænet. Også her er forebyggelse bedre end helbredelse. 

Det er bedre, hvis du kan afskrække uønskede personer, så de stopper deres forsøg på indbrud eller hærværk. Du afskrækker effektivt uønskede personer med følgende værktøjer:

 

Pigtråd

Ved hjælp af pigtråd ovenpå dit mobile hegn sørger du ikke kun for, at det bliver næsten umuligt at klatre overhegnet, du får også en effektiv afskrækkelse af personer med tvivlsomme hensigter. 

En overkommelig løsning med store resultater. Med pigtråd får du en enkel og overkommelig opgradering af sikkerheden på din byggeplads.

 

Pigtrådsholder

En pigtrådsholder giver en ramme, du kan sætte pigtråden i ovenpå dit hegn. De giver dig muligheden for at placere flere trådrækker over hinanden. 

Når du på den måde gør hegnet højere, bliver det ekstra vanskeligt for indbrudstyve og vandaler at klatre over. Pigtråd og pigtrådsholdere kan desuden monteres på semi-permanente hegn til langvarig sikring.

 

Presenninger

Frist ikke tyve og vandaler ved at lade dyre materialer ligge åbent fremme på din byggeplads. Du beskytter din byggeplads effektivt med presenninger, der hindrer indsyn. 

På presenningerne kan du også kommunikere, at dit byggeterræn er sikret. Presenningerne er nemme at montere på næsten aller hegnstyper. På denne måde opnår du maksimale resultater med minimal indsats.

1408x790_Jackie Anker

I en fuldstændig uforpligtende samtale med en af vores specialister gennemgår vi din specifikke situation. Sammen gennemgår vi en trinvis plan for at nå frem til den bedste sikkerhedsplan for din byggeplads.

#SpørgHeras

Få en optimal sikkerhedsplan for din byggeplads

Hver byggeplads er unik med forskellige risici, og den kræver derfor sin egen sikkerhedsløsning. I en fuldstændig uforpligtende samtale med en af vores specialister gennemgår vi din specifikke situation. Sammen gennemgår vi en trinvis plan for at nå frem til den bedste sikkerhedsplan.