God adgangskontrol giver tryghed

Adgangsløsninger til byggeplads og festplads

Dit hegn om byggepladsen eller festpladsen skal have nem og sikker adgang for personer og køretøjer. Adgangskontrol til pladsen skal sikre mod tyveri og hærværk.

Adgangskontrollen skal også give dig det nødvendige overblik over, hvem der kommer og går. For eksempel er rotationslåger effektive til at sikre, at du har flere udgange, men kun én indgang. Med fjernbetjente porte og låger kan du selv kontrollere adgang til byggepladsen.

 

Ring 7011 1207
20221010-tomdoms_0093688

Med Heras Mobilhegn får du den skarpeste pris, bedste service og højeste kvalitet – med garanti. 

Til personadgang har vi et stort udvalg af rotationslåger, adgangslåger og nødudgange. Til køretøjer har vi skydeporte, mobile porte, bomanlæg og tilbehør i form af fjernbetjening og aflåsning. Se vores udvalg af adgangsløsninger eller kontakt os med det samme for at få råd og vejledning. Du kan både købe og leje hegn og adgangsløsninger.

Bestil tilbud

Adgangskontrol på din midlertidige byggeplads

Sikkerhed på byggepladsen er afgørende for fremskridtet i byggeprojekterne. Hvert år sker der i Europa skader for mere end 100 mio. euro på byggepladser som følge af tyveri og hærværk. De efterfølgende konsekvenser er ofte betydelige, idet byggeprojektet bliver forsinket. Effektiv adgangskontrol giver dig mulighed for bedre at styre din byggeplads. Dette begynder i princippet med byggepladshegn og porte. Ved at implementere godkendt adgangskontrol for både personer og køretøjer kan du styrke sikkerheden på byggepladsen.

En velovervejet adgangskontrol giver dig et klarere overblik over din byggeplads. Det giver f.eks. mening at installere adgangsporte i mobilhegnet uden at afbryde det. Heras Mobilhegns adgangsporte er visuelt integrerede og meget nemme at anvende. De er monteret på den ene side og kan drejes frit på den anden side. Byggehegnets låger fås i en højde på 2 meter for at bevare hegnets højde.

Kontrolleret adgang gør byggepladsen eller eventpladsen mere sikker. Afhængigt af stedet gives der forskellige muligheder for placering af nødudgange og rotationslåger. Du kan også etablere klare ind- og udgange for godstrafikken ved hjælp af skydeporte og barrierer. På den måde holdes dine personale- og trafikstrømme altid i orden.

Kan du ikke finde et produkt?
Vi hjælper dig gerne.
Jesper Lehmann

Direktør Danmark

Stil dit spørgsmål
166x250_Jesper Lehmann

Hvor mange adgange skal der være til en byggeplads?

Antallet af adgange til en byggeplads afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen af byggepladsen, antallet af arbejdshold, og hvordan adgangen til og fra området er planlagt. Generelt set skal man sørge for tilstrækkeligt med adgange for at lette effektiviteten og sikkerheden på byggepladsen. Her er nogle overvejelser:

Størrelse og layout:
Der skal beregnes tilstrækkelig indgange for at undgå trængsel og forbedre flowet af materialer og personale.

Arbejdstype:
Arbejdets art og krav kan påvirke antallet af adgange. Hvis forskellige dele af byggepladsen kræver specialiseret adgang eller har forskellige sikkerhedskrav, kan det være nødvendigt med flere typer adgange.

Adgang til forskellige zoner:
Hvis byggepladsen er opdelt i forskellige arbejdszoner eller områder, kan det være hensigtsmæssigt at have separate adgange for at styre adgangen og sikkerheden mere effektivt.

Antal arbejdshold:
Antallet af arbejdshold og samtidige opgaver kan påvirke behovet for flere adgange. Hvis der er flere hold, der arbejder samtidig, kan flere adgange hjælpe med at forhindre forsinkelser og trængsel.

Hensyn til sikkerhed:
Sikkerhed er afgørende på en byggeplads. At have klart definerede adgange, der er let tilgængelige og synlige, kan bidrage til at forhindre uautoriseret adgang og øge sikkerheden.

Det er vigtigt at foretage en grundig vurdering af byggepladsens specifikationer og krav for at bestemme det nøjagtige antal og placering af adgange. Byggepladsens ledelse og sikkerhedsansvarlige bør inddrages i beslutningen for at sikre, at adgangsstrategien opfylder alle nødvendige krav og standarder.

Kontakt os for at få råd og vejledning om adgangsløsninger:
E-mail: info@heras-mobilhegn.dk 
Telefon: +45 7011 1207

Hvor mange adgange skal der være til en festplads?

Antallet af adgange til en festplads er forskellig fra byggepladser. Til koncerter, festivaler og markeder skal du beregne betydeligt flere personer og færre køretøjer. Se “Tips til indretning af terrænet til dit arrangement.

Her er nogle generelle overvejelser:

  1. Størrelse af festpladsen: En mindre festplads kan muligvis nøjes med en eller to adgange, mens større arrangementer med flere områder eller scener kan kræve flere adgange for at lette publikumsstrømmen.
  2. Forventet antal deltagere: Antallet af forventede deltagere er afgørende for at bestemme behovet for adgange. Større arrangementer med mange mennesker kan kræve flere adgange for at undgå trængsel og forbedre adgangen.
  3. Arrangementets art: Arrangementer med forskellige aktiviteter eller scener kan have brug for separate adgange for at lette strømmen af publikum og undgå forvirring.
  4. Sikkerhed og evakuering: Antallet og placeringen af adgange bør tage hensyn til hurtig evakuering i tilfælde af nødsituationer. Klare og markerede adgangsveje kan også hjælpe med at dirigere publikum i tilfælde af behov for hurtig evakuering.
  5. Service- og leveringsadgange: Ud over adgang for publikum kan det være nødvendigt med adgange til serviceområder, leverancer og andre logistiske behov. Disse adgange bør være klart adskilte fra publikumsadgangene.
  6. Bygningsreguleringer og sikkerhedsstandarder: Kontroller lokale bygningsreguleringer og sikkerhedsstandarder, da de kan indeholde specifikke krav til antallet og placeringen af adgange til arrangementer. Før arrangementet er det vigtigt at samarbejde med de relevante myndigheder, arrangører og sikkerhedsansvarlige for at sikre, at antallet af adgange opfylder alle krav og sikkerhedsstandarder. En grundig planlægning kan bidrage til en sikker og behagelig oplevelse for alle deltagerne på festpladsen.
Kontakt os for at få råd og vejledning om adgangsløsninger:
E-mail: info@heras-mobilhegn.dk 
Telefon: +45 7011 1207 

Hvor mange nødudgange skal der være i et mobilhegn?

Antallet af nødudgange i et midlertidigt hegn skal planlægges omhyggeligt for at sikre hurtig og sikker evakuering i tilfælde af nødsituationer. Antallet af nødudgange vil afhænge af forskellige faktorer, herunder omfanget af det midlertidige hegn, antallet af personer, der befinder sig inden for området, og de lokale sikkerhedsstandarder. Her er nogle generelle retningslinjer:

Kontroller lokale bygningsreguleringer og sikkerhedsstandarder for at afgøre, om der er specifikke krav til antallet af nødudgange baseret på arrangementstypen og deltagerantallet.

Udarbejd klare evakueringsplaner i samarbejde med myndigheder. Sørg for, at alle involverede, inklusive personale og deltagere, er bekendt med disse planer.

Sørg for, at nødudgangene er let tilgængelige og ikke blokeret af udstyr eller andre hindringer. Tydelig skiltning kan hjælpe med at guide folk mod nødudgangene.

Overvej at tilføje ekstra nødudgange ud over minimumskravene for at forbedre sikkerheden yderligere.

Husk, at det er vigtigt at koordinere med lokale myndigheder, arrangører og sikkerhedsansvarlige for at sikre, at antallet og placeringen af nødudgange overholder alle gældende reguleringer og standarder. Nødudgangene bør være en integreret del af en omfattende sikkerhedsplan for det midlertidige hegn.

Kontakt os for at få råd og vejledning om adgangsløsninger og sikkerhed:
E-mail: info@heras-mobilhegn.dk 
Telefon: +45 7011 1207 

Hvilke sikkerhedskrav er der til adgange i mobilhegn?

Sikkerhedskravene til adgange i mobilhegn varierer afhængigt af lokale bygningsreguleringer, sikkerhedsstandarder og det specifikke formål med hegnet. Heras Mobilhegns hegn og adgangsløsninger overholder alle gældende sikkerhedskrav.

Kontakt os for at få råd og vejledning om adgangsløsninger og sikkerhed:
E-mail: info@heras-mobilhegn.dk 
Telefon: +45 7011 1207 


Her er nogle generelle sikkerhedskrav og overvejelser:

Adgangsporte skal have tilstrækkelig bredde og højde for at muliggøre sikker og uhindret passage. Dette kan variere afhængigt af formålet med hegnet og forventet personale- eller materialeflow.

Nødudgange og adgange til mobilhegn skal være udstyret med paniklåse eller nemt betjente låsemekanismer for hurtig evakuering i nødsituationer.

Adgangssteder skal være tydeligt skiltet, så det er nemt for personer at identificere indgange og udgange. Skiltningen skal også omfatte nødudgange og retningsskilte for evakuering.

For at forhindre uautoriseret adgang bør adgangsporte være designet med anti-klatringsegenskaber og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Området omkring adgangsstederne skal have et jævnt og sikkert underlag for at forhindre risiko for skader, især i tilfælde af evakuering eller intensiv brug.

Kontroller lokale bygningsreguleringer og sikkerhedsstandarder for at sikre, at adgangene overholder alle nødvendige krav og bestemmelser.

Afhængigt af formålet med mobilhegnet kan der være behov for adgangskontrolforanstaltninger, såsom billetkontrol ved indgangene til en begivenhed.

Serviceadgange: Udover adgange til publikum kan der være behov for adgange til serviceområder, leverancer og andre logistiske behov. Disse adgange bør være klart adskilte fra publikumsadgangene.

Det er afgørende at inddrage lokale myndigheder, sikkerhedsansvarlige og arrangører for at sikre, at adgangene opfylder alle relevante krav og standarder. En omfattende sikkerhedsplan, der inkluderer adgangsforhold, bør udarbejdes før opsætning af mobilhegnet.

Vi eksisterer på grund af vores kunder

Mange virksomheder bruger vores nødudgang, rotationslåg, skydeporte og barrierer.
Vi kan også hjælpe dig.