Jaarbeursplein_bouw (4)
Læs mere om
9 minutter givet godt ud

Byggepladsens faciliteter

Indretningen af byggepladsen er vigtig, for at du kan få en funktionel og sikker arbejdsplads. Hovedentreprenøren har ansvaret for alle, der opholder sig på byggepladsen, også selvom de ikke deltager i byggeriet. Det siger sig selv, at uvedkommende ikke bør få adgang til byggepladsen.

Hos Heras Mobilhegn ser vi på dine byggepladsfaciliteter sammen med dig. Vi leverer byggepladshegn, porte og tilbehør til byggepladshegn til den bedste pris, den bedste service og den højeste kvalitet.

I samarbejde med
104x104_Jesper Lehmann
Jesper Lehmann

Direktør Danmark

158x158_Steffan Sørensen
Steffan Sørensen

Sælger

VanWijnen Amsterdam2

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har for at forhindre uvedkommende i at komme ind på din byggeplads og for at regulere trafikken på en god måde? Lav en aftale med vores rådgivere.

 

Book en aftale
Kapitler 1

Hvad er byggepladsfaciliteter?

Byggepladsfaciliteter handler om at etablere en operationel og sikker byggeplads. På den måde kan du gennemføre dit byggeprojekt så effektivt som muligt med mindst mulig stilstand og frustration.

104x104_Jesper Lehmann
Jesper Lehmann

Direktør Danmark

En byggeplads starter ofte med bearbejdning af terrænet og forberedelse af et område, hvor du hurtigt etablerer en ’byggelandsby’ med dens egen midlertidige infrastruktur. Du skal tage højde for en mange forskellige faktorer, såsom byggeprojektets art, placering og miljø, de materialer, der skal bruges, de nødvendige forsyninger, lovgivning og selvfølgelig også byggepladsens sikkerhed. Hver af disse faktorer kan bringe projektet til stilstand.

 

Byggepladskomponenter

Enhver byggeplads er unik. Men nogle komponenter finder du dog på alle tjeklister. For eksempel hegn, der skal holde tilfældigt forbipasserende ude, lægge kloak, sikre materialer og terrænbelysning. Toiletter og skurvogne er også uundværlige, når du indretter en god arbejdsplads. Lifter og kraner er der også brug for til arbejdet. 

Hegn

Som entreprenør har du ansvar for sikkerheden for dit personale, forbipasserende og lokale beboere. Du skal begrænse gener og trafikpropper til et minimum både på og omkring byggepladsen. Du vil afskrække ubudne gæster og opbevare materialer og udstyr sikkert. Kun autoriserede personer må betræde terrænet. Samtidig skal dit terræn være let tilgængeligt for dine medarbejdere og leverandør. Du vil også gerne holde dit terræn rent og ordentligt. Med de rigtige mobile hegn og porte løser du alle problemer på én gang.

Strøm-, vand-, gas- og kloakforbindelser

Du vil naturligvis bestille rigtige faciliteter i god tid for at undgå forsinkelser. For eksempel strøm, vand, kloak, telefon, internet mv. Du kan selv ordne det med forsyningsselskaberne eller give arbejdet i underentreprise til et konsulentfirma. Heras Mobilhegn introducerer dig gerne til et sådant firma.

Belysning

Belysning er væsentlig på alle byggepladser. Professionel belysning holder uvedkommende ude fra din byggeplads om natten. Den sikrer også, at der er masser af lys på den fysiske arbejdsplads. Du bør installere belysning på strategiske steder, både direkte og indirekte. Fx udendørs belysning, indendørs belysning i skakte, på gulve mv. Kort sagt, tænd lyset!

Sikkerhed og overvågning

Byggepladsens sikkerhed og overvågning har en dobbelt funktion: Den giver et optimalt sikkert arbejdsmiljø for personale og besøgende, og den reducerer hærværk og tyveri på din byggeplads. I øjeblikket er kravene til sikkerheden på byggepladserne meget høje. Så sørg for, at denne komponent har høj prioritet i indretningen af din byggeplads. Der er al grund til at tage det alvorligt, især fordi passende foranstaltninger er nemme at implementere. Brug for eksempel en elektrisk skydeport, som er nem at installere og en enkel måde at reducere risikoen for tyveri.

Byggelifte og kraner

Du har brug for de rigtige lifte og kraner til at flytte tunge genstande og materialer til de rigtige steder, også til store højder. Dette tunge udstyr er uundværligt på alle byggepladser, uanset om det er på kort eller lang sigt.

Toiletter og skurvogne

Sørg for at installere nok toiletter og skurvogne til dine medarbejdere og besøgende. En skurvogn er et unikt sted, hvor håndværkere samles og slapper af efter hårdt arbejde. Skurvogne fås med toilet, depotrum, køkkenblok med køleskab, rulleskodder, ekstra kontorplads mv.

c0102000 heras bouwhek semi permanent no filter (9)
Kapitler 2

Sikkerhed på byggepladsen

Det er nævnt, at en væsentlig årsag til ulykker er dårlig kommunikation, blandt andet på grund af de mange nationaliteter, og at der er behov for at sikre en hensigtsmæssig overvågning af folk.

158x158_Steffan Sørensen
Steffan Sørensen

Sælger

Personlig beskyttelse

Som arbejdsgiver har du ifølge loven pligt til at sørge for sikre arbejdsforhold og personlige værnemidler, fx sikkert arbejdstøj, sko, hjelm og høreværn. Det er en selvfølge, da byggebranchen er plaget af høreskader. De seneste tal viser problemets alvor, nemlig at hver femte bygningsarbejder har dårlig hørelse. Faktisk er 13 procent blevet helt døve på grund af byggepladsstøj. Derfor vil arbejdstilsynet føre yderligere tilsyn med byggebranchen. Når støj overstiger 80 dB(A), kan det give høreskader, og arbejdsgiveren skal sørge for ørepropper eller høreværn til beskyttelse af hørelsen. En endnu bedre løsning er at afskærme en maskine med en lydbarriere. Denne lydisolerende presenning reducerer støjen i omgivelserne med mindst 32,8 dB.

 

Fare for at falde, snuble og glide

Du kan begrænse risikoen for at snuble og falde ved at holde orden på byggepladsens faciliteter og sørge for, at der er ryddet ordentlig op. Du kan bruge semi-permanente mobile hegn til at afskærme farlige områder og på den måde begrænse snuble og fald.

 

Faciliteter and logistik

Du kan installere adgangskontrol, for eksempel en skydeport, på et strategisk sted for at holde uønskede besøgende ude af byggepladsen og holde oversigten over, hvem der befinder sig på din byggeplads. Hærværk og tyveri kan reduceres ved at bruge 'smart' logistik, nemlig just-in-time levering af materialer. Det skaber et sikkert arbejdsmiljø.

Kapitler 3

Kravene til en sikker byggeplads

Dette drejer sig om lovgivning og juridiske krav, såsom sundheds- og sikkerhedslovgivningen, bygningsbekendtgørelsen 2012 og miljøgodkendelsesbekendtgørelsen 2010. Din byggeplads skal overholde alle disse love og regler ned til mindste detalje. Kommunen fører tilsyn med, om du overholder disse love og regler. Så det er vigtigt at overholde disse krav. Du kan se, hvor omfattende bygningsreglementet er, ved at besøge myndighedernes hjemmesider.

104x104_Jesper Lehmann
Jesper Lehmann

Direktør Danmark

Hvordan indretter du de rigtige byggepladsfaciliteter?

Du er kommet til den praktiske del af denne side. Du skal i gang med at arbejde på dine byggepladsfaciliteter, til det kan vi give dig en række nyttige værktøjer. Indhegning sørger for at din faciliteter er i orden og fungerer. Hegn er fundamentet i alle byggepladsfaciliteter. Det er vigtigt at være meget grundig, når du skal beslutte dig for og beregner det rigtige hegn, og at du monterer det rettidigt.

Selv planlægge hegnet

At afgøre antallet af de rigtige hegn er ikke raketvidenskab. Der er dog nogle vigtige faktorer, du skal tage hensyn til. Brug nedenstående snydeark, så du er sikker på, at dine beregninger er detaljerede og passer til situationen.

Akut behov for hegn

En akut situation kan altid opstå, så du i sidste øjeblik står og mangler hegn. Og hvis du skal købe på et bestemt tidspunkt, har du virkelig brug for en leverandør, der er fleksibel at samarbejde med om tager hensyn til dine valg, og som også har lager- og logistikressourcer, der kan levere løsningen inden for få timer. I disse akutte tilfælde ønsker du at få dit hegn leveret dagen efter.

Rådgivning om en smartere indretning af byggepladsen?

Spørg vores fagmand
Kapitler 4

Byggepladshegn

Byggepladser i byen skal have et behageligt, ryddeligt og naturligt udseende.

158x158_Steffan Sørensen
Steffan Sørensen

Sælger

Du skal tage hensyn til mange krav:

 • Du skal overholde alle former for regler og lovgivning.
 • Du har ansvar for sikkerheden for dit personale, besøgende og lokale beboere.
 • Du skal begrænse gener og trafikpropper til et minimum både på og omkring byggepladsen.
 • Du vil holde ubudne gæster ude.
 • Du vil opbevare materialer og udstyr sikkert.
 • Du vil at dit terræn skal være let tilgængeligt for dine medarbejdere og leverandør.
 • For at gøre det skal du sørge for, at trafikken flyder ordentligt, og at terrænet holdes pænt og ryddeligt.

Installation af de rigtige mobile hegn og porte gør det nemt at tage hensyn til alt, de:

 • Sørger for sikkerheden for dine medarbejdere, leverandører og lokale beboere.
 • Begrænser gener og trafikpropper.
 • Holder ubudne gæster og uvedkommende ude.
 • Bevarer materialer og udstyr sikkert.
 • Giver god adgang for dine medarbejdere og leverandører.
 • Holder byggepladsen ordentlig.
1408x790_Jesper Lehmann

Jesper Lehmann, Direktør Danmark at Heras Mobilhegn, fortæller gerne mere om de forskellige muligheder for at købe eller leje byggehegn.

#SpørgHeras

Kunder, der kommer igen, er vores eksistensgrundlag

Vores arbejde tager udgangspunkt i vores kunderelationer. Dette princip går igen i vores service og vores fremragende logistik. Hos os får du rådgivning om relevante løsninger, som er baseret på dine specifikke behov.