Bæredygtighed

Vi ser længere end til grænsen af vores mobile perimetersikring

“Der sker meget inden for bæredygtighed, og det er et emne, hvor man utrolig hurtigt kan miste overblikket. Men bæredygtig virksomhed er også et spørgsmål om at rulle ærmerne op og bare at gøre et godt arbejde. Hos Heras Mobile Fencing & Security tager vi ansvaret på os, når det drejer sig m CSR. Det gør vi på grund af vores overbevisning, og ikke fordi vi skal. Vores medarbejdere er den virkelige værdi i vores virksomhed, og virksomhedernes sociale ansvar kræver meget af vores medarbejdere. Derfor lægger vi stor vægt på gode arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og sikre omgivelser. På den måde har vi skabt en organisation af enkeltpersoner, der har en fælles drivkraft og stræber efter at gøre en forskel. ”

Bæredygtig virksomhed indenfor mobilhegn – vores mission

Organisationer står over for store samfundsmæssige udfordringer såsom klimaændringer, tab af biodiversitet og en voksende knaphed på råmaterialer. Hos Heras tager vi ansvar for at møde disse udfordringer med handlekraft. Med vores kerneværdier tror vi på vores egen styrke til at bidrage i sociale spørgsmål på det etiske, sociale eller økologiske område. 

Heras står for åben kommunikation, ærlighed og gennemskuelighed. Vi driver forretning på en måde, der er pålidelig, handlekraftig og innovativ med et øje for den menneskelige kapital. Inden for disse kerneværdier ligger vores tredobbelte bundlinje og mål PeoplePlanet og Profit. 

Som en internationalt opererende virksomhed mener vi, at et sikkert arbejds- og levemiljø med et blik for fremtiden er en væsentlig del af et ubekymret liv. Vores løsninger til mobil sikkerhed bidrager naturligvis til dette. Vi ser dog længere end til grænserne for vores mobile perimetersikring, og vi arbejder på en måde, der er bæredygtig og retfærdig for mennesker og økosystem, for den nuværende og de kommende generationer. På denne måde opererer Heras inden for klima og miljø. 

Alvorlige globale udfordringer på dette område kræver en seriøs tilgang. På grund af den nuværende spagat mellem den langsommere lovgivning og den hurtigt udviklende meningsdannelse bliver det stadig sværere for organisationer at arbejde effektivt på en bæredygtig måde. Derfor arbejder vi i Heras så tæt som muligt med vores partnere, og vi motiverer andre til at deltage i en socialt ansvarlig forretningsdrift. 

Ved at gøre påvirkningen af økosystemer så lille som mulig kan vi overvinde de udfordringer, vi står over for. Kun på den måde kan vi beskytte det, der virkelig er vigtigt. Sammen skaber vi et fremtidsperspektiv for både nuværende og kommende generationer.

Se vores Green Key Initiatives  og vores Green Journey 2021-2025.

Mere bæredygtig produktion

 Støjhegn er et godt eksempel på et bæredygtigt produkt. Denne presenning, der sættes på vores mobilhegn, absorberer lyd op til 20dB. Entreprenører er meget tilfredse med mindre støj i omgivelserne og bedre beskyttelse af deres egne medarbejdere.

Vil du vide mere? Send dit spørgsmål til sustainability@tmpp-group.com.